TMBYV10-40 Schottky Rectifier 1A/40VMELF

TMBYV10-40 Schottky Rectifier 1A/40VMELF

Quantity
CD172
Brand:
  • Electronics123